[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0052FV14 OTJ11/06/202114/06/202113/12/2021
HCV0071OY62 DYV08/06/202102/06/202101/12/2021
HCV0054SH59 WZU08/06/202128/06/202127/12/2021
HCV0012WP17 YRR08/06/202103/06/202102/06/2022
HCV0151MJ61 LDL03/06/202104/05/202103/11/2021
HCV0205DU54 EKH01/06/202102/06/202101/12/2021
HCV0023MK63 KMU28/05/202102/06/202101/12/2021
HCV0051YE62 RYD28/05/202127/05/202126/11/2021
HCV0026EA13 YJF28/05/202105/06/202104/12/2021
HCV0007YJ65 MKV26/05/202126/05/202119/11/2021
Page 8 of 10 (96 items)Previous page of results.1234567[8]910Next page of results.