[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0301SF18 HVA01/11/202303/11/202302/11/2024
HCV0314PE67 XEV02/11/202330/11/202329/11/2024
HCV0064LL18 EUV08/11/202326/10/202325/10/2024
HCV0105FG70 UKJ16/11/202309/11/202308/11/2024
HCV0123YT72 NVC17/11/202313/12/202312/12/2024
HCV0029MK17 EPF21/11/202326/11/202325/11/2024
HCV0305SF67 RRV21/11/202301/07/202330/06/2024
HCV0071CA66 LVS22/11/202326/11/202325/11/2024
HCV0106YK67 XYB22/11/202327/11/202326/11/2024
HCV0091MK69 AYP22/11/202320/11/202319/11/2024
Page 8 of 11 (110 items)Previous page of results.1234567[8]91011Next page of results.