[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0012WP17 YRR26/05/202303/06/202302/06/2024
HCV0205YA66 FOV19/05/202317/05/202316/05/2024
HCV0037YC65 JHO21/09/202201/10/202230/09/2023
HCV0092YD67 MPE03/02/202306/02/202305/02/2024
HCV0007YJ65 MKV16/05/202320/05/202319/05/2024
HCV0054YK15 MVP25/05/202311/06/202310/06/2024
HCV0032YK67 VZN10/01/202324/01/202323/01/2024
HCV0106YK67 XYB24/11/202227/11/202226/11/2023
HCV0040YN17 XXU30/09/202230/09/202229/09/2023
HCV0061YR17 VRL06/07/202213/07/202212/07/2023
Page 10 of 11 (105 items)Previous page of results.123456789[10]11Next page of results.