[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0135WP11 OPY27/06/202216/06/202215/06/2023
HCV0012WP17 YRR25/05/202203/06/202202/06/2023
HCV0037YC65 JHO16/03/202201/04/202230/09/2022
HCV0092YD67 MPE26/01/202206/02/202205/02/2023
HCV0204YE15 YOG14/06/202216/01/202215/01/2023
HCV0051YE62 RYD27/05/202227/05/202226/05/2023
HCV0007YJ65 MKV11/05/202220/05/202219/05/2023
HCV0032YK67 VZN21/01/202224/01/202223/01/2023
HCV0106YK67 XYB09/05/202227/11/202126/11/2022
HCV0061YR17 VRL13/10/202113/10/202112/07/2022
Page 10 of 11 (103 items)Previous page of results.123456789[10]11Next page of results.