[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0012WP17 YRR25/05/202203/06/202202/06/2023
HCV0037YC65 JHO21/09/202201/10/202230/09/2023
HCV0092YD67 MPE26/01/202206/02/202205/02/2023
HCV0204YE15 YOG14/06/202216/01/202215/01/2023
HCV0051YE62 RYD27/05/202227/05/202226/05/2023
HCV0007YJ65 MKV11/05/202220/05/202219/05/2023
HCV0032YK67 VZN21/01/202224/01/202223/01/2023
HCV0106YK67 XYB24/11/202227/11/202226/11/2023
HCV0040YN17 XXU30/09/202230/09/202229/09/2023
HCV0010YO21 SKJ25/11/202222/11/202321/11/2024
Page 10 of 11 (105 items)Previous page of results.123456789[10]11Next page of results.