[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0012WP17 YRR08/06/202103/06/202102/06/2022
HCV0037YC65 JHO08/03/202101/04/202130/09/2021
HCV0092YD67 MPE19/01/202106/02/202105/02/2022
HCV0204YE15 YOG21/07/202116/07/202115/01/2022
HCV0051YE62 RYD28/05/202127/05/202126/11/2021
HCV0041YG07 KDU30/06/202115/07/202114/01/2022
HCV0007YJ65 MKV26/05/202126/05/202119/11/2021
HCV0032YK67 VZN10/02/202124/01/202123/01/2022
HCV0106YK67 XYB22/02/202127/11/202026/11/2021
HCV0061YR17 VRL14/07/202113/07/202112/07/2022
Page 9 of 10 (93 items)Previous page of results.12345678[9]10Next page of results.