[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0041YG07 KDU24/12/201915/01/202014/07/2020
HCV0051YE62 RYD12/11/201927/11/201926/05/2020
HCV0052FV14 OTJ10/12/201914/12/201913/06/2020
HCV0053MJ66 OCR22/10/201922/10/201921/10/2020
HCV0054SH59 WZU04/12/201928/12/201927/06/2020
HCV0055FL11 EZB17/09/201924/09/201923/03/2020
HCV0061AY65 SUV24/10/201925/10/201930/09/2020
HCV0064YT66 TWG21/06/201921/06/201920/06/2020
HCV0071OY62 DYV11/09/201906/09/201905/03/2020
HCV0072FG66 VTN04/11/201903/10/201904/07/2020
Page 5 of 12 (112 items)Previous page of results.1234[5]678...101112Next page of results.