[Skip to Content]

WakefieldLicensing

You are here Home Vehicle Search

Public Register Vehicle Search - Hackney Carriage

Vehicle Search

Hackney Carriage Register

Licence NumberRegistration NumberIssuedCommencesExpires
HCV0039CV64 HRW05/10/202013/10/202012/04/2021
HCV0040FG64 MDX18/09/202026/09/202025/03/2021
HCV0041YG07 KDU24/12/202015/01/202114/07/2021
HCV0051YE62 RYD27/11/202027/11/202026/05/2021
HCV0052FV14 OTJ11/12/202014/12/202013/06/2021
HCV0053MJ66 OCR15/10/202022/10/202021/10/2021
HCV0054SH59 WZU03/12/202028/12/202027/06/2021
HCV0055FL11 EZB24/09/202024/09/202023/03/2021
HCV0061AY65 SUV29/10/202029/10/202031/03/2021
HCV0064YT66 TWG14/07/202021/06/202020/06/2021
Page 4 of 9 (90 items)Previous page of results.123[4]56789Next page of results.